Vellykket korpsseminar

Vi bodde i flotte hytter i Sälen

Vi startet seminaret i Sälen med samspill. Her var det repertoaret til Korps-forestillingen senere i høst som var i fokus. Rena, EBU og Hernes skolekorpset deltok på seminaret.

Øyvind er en av korpsets nye aspiranter. Det er aldri for sent å starte å spille

Morsomt at Øyvind var med på trombone, som han fikk utdelt på onsdag. Aspirantene hadde eget opplegg med Heidi Hornsletten og Hanna Stenstøen Nilsson. Olav Slagsvold ledet hovedkorpset.

Etter seminaret var det bading for alle musikanter og ledere. Kvelden ble avsluttet med felles pizzakveld for Rena og Hernes som skal øve sammen i høst. Ungene arrangerte leker selv på tvers av korpsene.  Morsomt å se hvordan ungene finner hverandre på tvers av alder og korps.

Søndag hadde vi først gruppeøvinger. Olav hadde fløyte/klarinett, John Harald hadde messing, Hanna hadde trommeseksjonen, og Monica sax-gruppa. Deretter ble det fellesøving. Aspirantene avsluttet med en minikonsert for de andre.

Det ble en hyggelig og lærerik helg for små og store!

Ivrige aspiranter på seminar

Olav Slagsvold, dirigent i EBU, hadde ansvar for hovedkorpset.

3 gode korpsvenner.

Seminarkos hører med, særlig når man er i Sverige