Styret i Hernes skolekorps

For sesongen 2019/2020 består styret av:

  • Leder Elin Myhre: myhreelin72@gmail.com mobil: 977 64 639
  • Nestleder Helga Møller Berg
  • Kasserer Else Lang-Ree
  • Styremedlem Lilian Haugnæss Brenden
  • Styremedlem Lars Viggo Ødegaarden
  • Varamedlem Hanne Mellembakken
  • Varamedlem Anne Berit H. Nunez
  • Valgkomite Knut Bekkevold
  • Valgkomite Randi Voldmo
  • Revisor: Anders Østlund og Birte Uthus Syljeseth