Om oss

Hernes Skolekorps er et aktivt korps som holder til i Hernes, 8 km øst for Elverum. Korpset ble stiftet 4. november 1951. Etter noen år i dvale startet korpset opp igjen med brask og bram i februar 2008. I dag er vi omlag 20 musikanter.

Dirigentjobben i hovedkorpset er for tiden ledig. Dirigent for aspirantene er Olav Slagsvold.

Korpset rekrutterer medlemmer fra skolekretsene Hernes og Kirkeby, og er heldig å ha et veldig godt samarbeid med skolene og Elverum kulturskole. Kulturskola står for instrumentopplæringen som foregår i skoletiden for barneskoleelevene. Det er en viktig grunn til korpset sin suksess siden oppstarten i 2008.

Onsdag er det korpsøvelse på Norvang fra kl. 1745 – 1945. Aspirantkorpset øver frem til kl. 19.30.

Hernes skolekorps sine vedtekter finner du her.