Årsmøte i Hernes skolekorps 15. mars

Minner om årsmøte i Hernes skolekorps i etterkant av onsdagens øvelse. Sakspapirer er sendt ut til medlemmene på e-post. Minner også om lørdagens Birkebeinerdugnad. Hernes skolekorps skal som tidligere år holde orden på trafikken på Tingstadjordet fra kl. 0500 og utover noen timer.